Sukces naszych uczniów w konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

 Laureaci  konkursu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim są wśród nas…
Miło nam poinformować , że Jan Pajkowski  uczeń klasy VII i Kacper Gawłowski uczeń klasy VIII  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach otrzymali tytuł laureata w XXVII edycji konkursu  Sejmu Dzieci i Młodzieży w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Instytutem Pamięci Narodowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku, w ramach nowej edycji SDiM, ogłaszany jest konkurs dla uczniów.

Temat tegorocznej edycji brzmiał: ,, Śladami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego- w poszukiwaniu  drogowskazów we współczesnym  świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz  wykorzystać nauki Kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej  rzeczywistości w odniesieniu do swojego  życia, do życia Twojej  rodziny lub społeczności , w której mieszkasz?

Do zadań uczestników/w kategorii należało napisać pracę, która  stanowiła interpretację  hasła konkursowego.

W pracy uczniowie mieli podjąć decyzję czy będą przedstawiać temat projektu z punktu widzenia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy też z perspektywy swojej, Swoich bliskich lub mieszkańców Swojej miejscowości.

Pomysłowość , umiejętności uczniów oraz ogrom włożonej pracy  zaowocowały wysoką notą w konkursie.

Warto było  czekać na tę chwilę…

Laureatom serdecznie gratulujemy, życząc by słowa Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana  Wyszyńskiego,, potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny  zapomniał o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnianiu  swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu…’’ , były  dla nich doskonałą inspiracją do kolejnych , życiowych aktywności…