„Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Bonisław”
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Wycieczki realizowane w ramach programu Poznaj Polskę   - Wycieczka do Torunia kl. I – III, Wycieczka do Warszawy klasa VII -VIII

Od 1 września w naszej szkole  realizowany  jest program Laboratoria Przyszłości