BIEG PO ZDROWIE – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

CHCEMY ŻYĆ ZDROWO

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w realizacji programu edukacji antytytoniowej dla klas I-III szkół podstawowych„ Nie pal przy mnie, proszę”.