Lista dzieci  zakwalifikowanych do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
w roku szkolnym 2022/2023