JAN PAJKOWSKI UCZŃ KLAS VII -LAUREAT

LAUREAT POWIATOWEGO KONKURSU WIOSENNY PEJZAŻ MAZOWSZA  KATEGORIA II KLASY 5-8 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W SIERPCU