Wiosenna Wyprawa Zuchów – Lelice 2023

Natura … – wspólne dobro – wspólna ODPOWIEDZIALNOŚĆ … ?      Wspólnie sprzątamy lasy

Otwarcie mobilnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Lelicach

Dzień Nowoczesnych Technologii w Edukacji