Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 i pożegnanie Uczniów klasy VIII

Otwarcie mobilnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Lelicach

Wiosenna Wyprawa Zuchów – Lelice 2023

Natura … – wspólne dobro – wspólna ODPOWIEDZIALNOŚĆ … ?      Wspólnie sprzątamy lasy