Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Lelicach oraz wręczenie nagród Wójta Gminy Gozdowo


Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany przez wszystkich uczniów ostatni dzień szkoły. 25 czerwca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021. Z powodu obowiązujących wciąż obostrzeń związanych z pandemią należało ograniczyć ilość gości i uczestników uroczystości.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy siódmej przez klasę ósmą. Uczniowie klasy siódmej złożyli ślubowanie na sztandar. W kolejnym punkcie głos zabrał pan dyrektor Krzysztof Jóźwiak, który powitał wszystkich zebranych, w szczególności zaś przybyłych gości: Wójta Gminy Gozdowo pana Dariusza Kalkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy pana Dariusza Śmigielskiego, Kierownik Referatu Oświaty panią Jolantę Lewandowską, księdza Piotra Gątarka oraz rodziców. Pan dyrektor podsumował całoroczną pracę w sferze dydaktycznej i wychowawczej naszej szkoły, przedstawił inwestycje, które udało się zrealizować w naszej szkole. Po podsumowaniu działalności szkoły w kończącym się roku szkolnym pan dyrektor poprosił o zabranie głosu pana wójta Dariusza Kalkowskiego. Pan wójt wraz z panem przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrody Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych uczniów szkoły oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów nagrodzonych w roku szkolnym 2020/2021.

Nagrody otrzymali: Najlepszy uczeń szkoły – Kacper Gawłowski - klasa VIII

Nagrody za wysokie wyniki w nauce 

Julia Żbikowska - klasa VII

Stanisław Klemarczyk - klasa VII

Maja Lorenc - klasa VI

Natalia Szemborska – klasa VIII

 

Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe –            Jan Pajkowski – klasa VII

Nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne –         Artur Olkowicz – klasa VII

 Pan wójt życzył  wszystkim pracownikom oświaty i uczniom wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Po wręczeniu wszystkich nagród i podziękowań przedstawiciele nagrodzonych uczniów przekazali władzom naszej gminy: panu wójtowi Dariuszowi Kalkowskiemu oraz panu przewodniczącemu Rady Gminy Dariuszowi Śmigielskiemu piękne bukiety kwiatów wraz z podziękowaniami za wsparcie dla młodego człowieka i docenienie ich pracy. Za dostrzeżenie iskry- która zaczyna płonąć własnym blaskiem. W następnym punkcie nastąpiło wręczenie nagród specjalnych dyrektora szkoły, za wyniki w nauce i osiąganie sukcesów w konkursach na szczeblach powiatowych i ogólnokrajowych oraz listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów. Następnie nastąpiło uroczyste zakończenie nauki klasy ósmej. Pan dyrektor skierował do ósmoklasistów kilka słów, które zawierały wskazówki na kolejne lata ich edukacji. Po tych słowach nastąpił najważniejszy moment dla uczniów najstarszej klasy naszej szkoły. Pan dyrektor wręczył im nagrody za osiągnięcia, które przynosiły chlubę naszej szkole oraz świadectwa Ukończenia Szkoły. Pan dyrektor zwrócił się również do rodziców dziękując im za współpracę i wspieranie szkoły każdego dnia. Po tym podniosłym momencie nastąpiło wyprowadzenie sztandaru szkoły. I oto nastał czas pożegnań. Uczynili to absolwenci słowami: „Dziś nadszedł czas rozstania, lecz pamiętajmy, że to nie jest sam koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”. Następnie głos zabrali uczniowie klasy siódmej, którzy pożegnali absolwentów w imieniu całej społeczności uczniowskiej. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od rodziców absolwentów, którzy na ręce pana dyrektora złożyli kwiaty i drobny upominek. Cała społeczność szkoły nie zapomniała o zbliżających się imieninach naszego duszpasterza. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego złożyli księdzu Piotrowi najserdeczniejsze życzenia i wręczyli mu kwiaty. Ostatnim punktem piątkowej uroczystości była część artystyczna. Wokaliści naszej szkoły Stanisław Klemarczyk i Klaudia Szemborska uświetnili naszą uroczystość swoim występem. Wprowadzili nas w świetny nastrój, tak abyśmy mogli cieszyć się z nadchodzących wakacji.

Opracowanie : Justyna Lewicka, Krzysztof Jóźwiak.