Stypendia Wójta Gminy Gozdowo


3 marca 2022 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyło się wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych uczniów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Gozdowo  Dariusz Kalkowski i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Śmigielski .
Stypendium otrzymują uczniowie najstarszych klas  którzy uzyskali średnią ocen w półroczu z obowiązkowych przedmiotów nauczania powyżej 5.0 . W tej edycji w szkole podstawowej w Lelicach było to sześcioro uczniów.
Wójt Gminy Gozdowo, Pan Dariusz Kalkowski uhonorował stypendiami sześcioro uczniów   klasy ósmej i siódmej . Uczniowie Ci uzyskali  w klasyfikacji śródrocznej   wysoką średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych
- Stanisłąw Klemarczyk     klasa VIII - średnia ocen   - 5,14
- Julita Żbikowska              klasa VIII  -  średnia ocen  - 5,14
- Jan Pajkowski                  Klasa VIII  - średnia ocen – 5.14
- Artur Olkowicz                  Klasa VIII – średnia ocen – 5,07
- Maja Lorenc                     Klasa VII - średnia ocen – 5.07
- Adam Klemarczyk            Klasa VII – średnia ocen – 5,07
Pan Wójt pogratulował stypendystom  wspaniałych wyników w nauce oraz życzył dalszych sukcesów. Rodzicom złożył wyrazy uznania za wkład pracy włożony w wychowanie swoich dzieci. Stypendyści  podziękowali Panu Wójtowi za otrzymane stypendia. W dowód wdzięczności wręczyli  Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu i Panu Dyrektorowi  bukiety kwiatów.Po pamiątkowym zdjęciu nastąpiła część artystyczna składająca się z 2 dedykacji dla stypendystów  - pierwsza w wykonaniu chóru szkolnego uczniów klas I-III pod kierunkiem Renaty Skibińskiej  i druga występ szkolnego zespołu tańca nowoczesnego po kierunkiem Wioletty Lewandowskiej
Po zakończeniu uroczystości odbyła się tradycyjna herbatka z ciastkiem na którą zaproszono stypendystów z rodzicami oraz zaproszonych gości.