Ślubowanie uczniów klasy I w Szkole Podstawowej w Lelicach

Piątego października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie Uczniów Klasy Pierwszej.
Od samego rana w tym dniu panowała świąteczna atmosfera. Pierwszoklasiści ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali przygotowana
przez wychowawczynię klasy pierwszej i rodziców uczniów, sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie Pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

W uroczystościach wzięli udział Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Krzysztof Jóźwiak, Ksiądz Proboszcz Piotr Gątarek,
Rodzice Pierwszoklasistów oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pan Dyrektor życzył Pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniał o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią . Ciepłe słowa do pierwszaków i ich rodziców  skierował gospodarz gminy Pan Dariusz Kalkowski  Po przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna, na którą składały się wiersze, piosenki oraz zagadki dotyczące znajomości symboli narodowych i zasad ruchu drogowego. Uroczystą akademię prowadzili uczniowie klasy czwartej Gabriela Dymek i Miłosz Tyburski. Po burzy oklasków, w odświętnych,  przepięknych biretach na głowach Pierwszaki w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. ,,Pasuję Cię na ucznia”- mówił pan dyrektor, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Tym samym Pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach. Po pasowaniu najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy. Rodzice w pięknych, kolorowych kredkach ofiarowali drobne upominki, a wolontariusze z naszej szkoły wręczyli Pierwszakom własnoręcznie przygotowane zakładki. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia. Ten dzień na długo zostanie Pierwszakom w pamięci.

Słowa podziękowania należą się Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości oraz Panu Sławomirowi Szałkuckiemu za oprawę muzyczną.

Życzymy Pierwszakom wielu przygód i sukcesów na edukacyjnym szlaku!