Dzień Edukacji Narodowej 

W czwartek 13 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie w odświętnych strojach składali życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Sami także przyjmowali życzenia i słodkości. Całą szkoła braliśmy udział w uroczystym apelu, na którym z rąk Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego
oraz Pana Dyrektora Krzysztofa Jóźwiaka wyróżnienia za swoją pracę w postaci Nagrody Dyrektora odebrały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Panie Iwona Bogdańska, Wioletta Lewandowska oraz pracownicy administracji i obsługi Pani Iwona Wiśniewska i Pan Andrzej Dobrowolski. Nagrodę Wójta za zaangażowanie i swój wkład w funkcjonowanie naszej szkoły otrzymał Pan Dyrektor Krzysztof Jóźwiak. Był to moment wielu życzeń i podziękowań składanych na ręce nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wiele ciepłych słów przekazał Pan Wójt, Pan Dyrektor i ksiądz kanonik Franciszek Kuć, który jako emerytowany nauczyciel i wieloletni przyjaciel naszej szkoły towarzyszył nam tego dnia i podzielił się z nami piękną refleksją – na naszej edukacyjnej drodze nie tylko dzieci się od nas uczą ale i my, dorośli, nieustannie uczymy się od dzieci.  Swoją wdzięczność wyrazili także rodzice składając na ręce Pana Dyrektora i przedstawicieli Rady Pedagogicznej bukiety kwiatów. W części artystycznej młodzież, przygotowana przez Panie Wioletę Sych,
Joanne Kikolską i Pana Sławomira Szałkuckiego, zaprezentowała pokaz mody szkolnej, który mam nadzieję, zainspiruje całe grono pedagogiczne.
Na koniec członkowie Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu oraz drużyny harcerskiej w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli życzenia
oraz wręczyli drobne upominki wszystkim gościom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi a uczennice klasy 5 pożegnały wszystkich refleksyjną piosenką.
Gdy uczniowie udali się na zasłużoną przerwę, Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy zaprosili wszystkich pracowników i gości na słodki upominek.