Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych .   
Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Gozdowo

...Pytam, dlaczego Was wyklęto?  Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała   Choć wiele lat na to czekała.

 

  1 marca  2023 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyła się  podwójna uroczystość.

  Pierwsza część spotkania dotyczyła wręczenia stypendium Wójta Gminy Gozdowo.

 Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Gozdowo- Dariusz Kalkowski,  ks.  Piotr Gątarek, Rodzice. 

  Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego.

  Następnie zabrał głos Pan Dyrektor - Krzysztof  Jóźwiak. Powitał przybyłych gości, Rodziców, Radę Pedagogiczną  i uczniów. Swoje ciepłe słowa skierował do stypendystek , gratulując wysokich osiągnięć nauce i życząc  im dalszych sukcesów na ścieżce edukcyjnej.

  Uroczystego wręczenia stypendium dokonali: Pan Wójt Gminy Gozdowo- Dariusz Kalkowski oraz Dyrektor Szkoły – Krzysztof Jóźwiak.

  Stypendium otrzymały uczennice z klasy 7, które osiągnęły średnią ocen powyżej 5,0:

 Anna Lubińska, Roksana Pracka.

 W tym szczególnym dniu towarzyszyli im rodzice, wychowawczyni z członkami Rady Pedagogicznej oraz wszyscy uczniowie.

   Gorące życzenia i gratulacje do stypendystek i ich rodziców skierował Pan Wójt- Dariusz Kalkowski.

  Stypendystki podziękowały  wszystkim nauczycielom, wychowawczyni oraz Panu Dyrektorowi za pasję przekazywania wiedzy, cierpliwość i wyrozumiałość.

Wyrazy uznania skierowały również do Pana Wójta  za dzisiejsze wyróżnienie  zaznaczając jak duże znaczenie ma inwestowanie w młode pokolenie, które motywuje do dalszej pracy.

  Gratulujemy naszym stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów.

    Druga część spotkania dotyczyła  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była to forma uzupełnienia  zajęć w ramach lekcji historii.

Cześć i Chwała  Bohaterom !

Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych stało się tradycją.

   Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze. 

  Chcąc  upamiętnić to wydarzenie uczniowie wyjątkowo zaangażowali się w przygotowanie tego apelu, zdradzając przy tym zainteresowanie historią i pragnienie odkłamywania dawnych czasów. W sposób ciekawy  udało im się przedstawić  krótkie informacje o niektórych  Żołnierzach Wyklętych oraz udowodnić, że należy im się zacne miejsce w Panteonie Narodowym.

  Całość apelu była urozmaicona pieśniami patriotycznymi. Uzupełnieniem  stał się fragment utworu Artura Oppmana „Pięciu poległych” podkreślający nastrój lat walki i zmagań z przeciwnościami losu.

W główne role podczas spotkania wcielili się uczniowie klasy VIII, po raz kolejny udowadniając, że nie jest im obojętna historia naszego kraju.

 Pamiętajmy, że ,,Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi.

Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci’’