Sukces naszych uczniów w konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak