Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

      W marcu 2020r. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach otrzymała zaproszenie do udziału w projekcie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.

Projekt był skierowany do szkół i placówek oświatowych noszących imię Prymasa. Zaproszenia otrzymało 220 szkół. Został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego . Polegał na realizacji 5 z 10 zaproponowanych zadań, w tym jednego obowiązkowego dla wszystkich uczestników. 

W dniu 4 września 2020 roku uczniowie klasy VI  wraz opiekunem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lelicach   Krzysztofem Jóźwiak

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
27. Akcja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego