„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium." - Józef Piłsudski