Powszechnie wiadomo, że uczniowie szkoły w Lelicach są życzliwi i uprzejmi ;) Pokażmy to światu!21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję,

 Dnia 11 listopada odchodzimy już 102 Rocznicę Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Zgodnie  z naszą tradycja narodową i szkolną

 Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.