"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium." - Józef Piłsudski

Drugi dzień … - listopada … (nie-) zwykły dzień ...

103 Rocznica Odzyskania Niepodległości

„Graj w zielone dla hospicjum”  to hasło akcji, w której wzięła udział nasza szkoła.